Elektronická ostraha objektů 

Pult centralizované ochrany

Připojení Vašeho poplachového zabezpečovacího systému (PZTS) na náš pult centralizované ochrany (PCO) pomocí telefonního, radiového, internetového a GSM spojení.

Napojení na PCO (pult centralizované ochrany) zajistí kvalitní ochranu klienta. Dojde-li k narušení objektu, je vyhlášen poplach na našem dohledovém centru PCO, okamžitě je vyslána nejbližší zásahová jednotka a zároveň je telefonicky vyrozuměn klient na kontaktním telefonním čísle.

Zákazníci jsou připojeni na moderní pult centralizované ochrany, který obsluhuje stálá operační služba (dohledové centrum). Toto centrum je v nepřetržitém spojení s výjezdovými zásahovými vozidly. Zásahová vozidla okamžitě reagují na pokyn z dohledového centra a provedou výjezd na objekt, odkud bylo přijato poplachové hlášení.

Velmi důležitá je spolupráce s policií, která je okamžitě přivolána v případě, že byl prokazatelně spáchán trestný čin. PCO může obsahovat tlačítko v nouzi, vyhlašuje poplašná hlášení, technické a technologické stavy, tísňová volání, vyhlásí požární poplach apod. Přijímá hlášení všech funkcí připojeného systému Vašeho EZS. Technická úroveň PCO zaručuje včasnou lokalizaci místa narušení objektu a tím i efektivní a včasný zásah výjezdové skupiny.