.

Recepční a informační služba

Nedílnou součástí naší nabídky z oblasti bezpečnostních služeb. 

Recepce je obvykle prvním místem, kde každý návštěvník ale i zaměstnanec přichází do kontaktu s firmou.

Recepční obvykle zajišťuje ve vymezeném prostoru klid a pořádek a provádí úkony kontrolní a administrativní dle požadavků klienta.

Mezi recepční služby patří:

• informační služba pro nájemníky a návštěvníky objektu
• znalost komunikace ve světových jazycích
• internetový informační systém pro předávání informací
• dohled nad režimem vstupu osob do objektu
• klíčové hospodářství
• vedení příslušné dokumentace • přepojování hovorů /obsluha telefonní ústředny
• příjem pošty (poštovní podatelna)
• administrativní činnost (zadávání faktur do systému, objednávky atd.)

Vzhledem k finanční náročnosti dodávky služby (stále se zvyšující náklady na mzdy zaměstnanců, které se odvíjejí od Nařízení vlády ČR č. 333/1993 Sb.) hledáme vždy nejvýhodnější variantu ostrahy pro koncového zákazníka a to kombinací fyzické a elektronické ostrahy, PCO a kamerového dohledu.