Naše služby

 

Obecné informace o bezpečnostní agentuře SBIS

Bezpečnostní agentura SBIS. Člen Komory podniků komerční bezpečnosti ČR, zahájila činnost 18.3.2005 s rozsahem působnosti v Olomouckém, Brněnském, Zlínském a Pardubickém kraji. Za dobu své mnohaleté činnosti získala na poli komerční bezpečnosti značné zkušenosti, vybudovala rozsáhlé materiální, technické a personální zázemí a poskytuje své služby širokému spektru spokojených zákazníků.

Podstatou naší práce je poskytnout zákazníkům komplexní ochranné bezpečnostní služby, převzít odpovědnost za ochranu majetku a osob. Pro naši práci je důležité vypracování instrukcí pro výkon služby. Velká pozornost je věnována formování vztahů mezi bezpečnostními pracovníky a vedením a zaměstnanci zákazníka.

Pracovníci nosí ve službě stejnokroj s identifikačními znaky agentury a služebním průkazem.

Samozřejmostí je elektronický kontrolní obchůzkový systém PES, který monitoruje strážného v objektu včetně časových údajů.

Cílem společnosti je serióznost, vysoká profesionalita poskytovaných služeb v přijatelných cenových relacích a spokojenost zákazníka v oblasti ochrany svého majetku.

Seriozní přístup k zákazníkovi je garantován systémem smluvních záruk a pojištění.


Elektronická ostraha objektů

Pult centralizované ochrany

  • Připojení Vašeho poplachového zabezpečovacího systému (PZTS) na náš pult centralizované ochrany (PCO) pomocí telefonního, radiového, internetového a GSM spojení.


Fyzická ostraha objektů

  • jeden z nejlepších a nejosvědčenějších způsobů zabezpečení majetku proti krádežím, haváriím a různým živelným pohromám.

Montáž a servis systémů technické ochrany

Profesionální řešení elektronického zabezpečení objektů všech velikostí.

  • Předmětem činnosti v této oblasti jsou dodávky a montáže systémů technické ostrahy. Naši zkušení profesionálové navrhnou možnou variantu zabezpečovacích systémů, provedou odbornou montáž a zaškolí Vás v používání a obsluze.

Výkopové a bourací stavební práce

  • Provádíme veškeré zemní a výkopové práce velkého i malého rozsahu, jako jsou výkopy základů, přípravné práce pro stavby a terénní úpravy.

Úklidové služby

Údržba Vaší firmy a domácností

  • Naše společnost má také bohaté zkušenosti s úklidovými pracemi v nejrůznějších typech podniků. Navíc pro naše klienty zajišťujeme úklidové služby v součinnosti se službami bezpečnostními, což vede k úspoře času klienta. Pracovníci úklidových služeb procházejí stejnou přijímací procedurou jako pracovníci ostrahy.