.

Fyzická ostraha objektů 

Fyzická ostraha objektů zahrnuje tyto služby:

• zabezpečení klidu a pořádku ve střežených objektech a areálech
• kontrola a ostraha objektů formou obchůzek (k dispozici může být služební pes)
• zabezpečení protipožární ochrany a obsluha elektronických zabezpečovacích a kamerových systémů
• kontrola režimu vjezdů a výjezdů vozidel včetně posádek a materiálu
• zabezpečení dopravně-provozních řádů
• režim kontroly vstupu osob a zaměstnanců
• režim klíčového hospodářství
• vedení předepsané evidence o průběhu služby
• zabezpečení úniku utajovaných informací

Vzhledem k finanční náročnosti dodávky služby (stále se zvyšující náklady na mzdy zaměstnanců, které se odvíjejí od Nařízení vlády ČR, hledáme vždy nejvýhodnější variantu ostrahy pro koncového zákazníka a to kombinací fyzické a elektronické ostrahy.